ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཚུལ།

དཔྱད་བརྗོད།   

 
+4 # དགེ་འདུན་ཡར་འཕེལ། 2013-05-28 13:10
བོད་ཡིག་གི་ཡིག་ གཟུགས་ཇི་ལྟར་བར ྗེས་དགོས་སམ
 
 
-3 # mendhuk 2013-07-19 05:16
Have a nice and happy
 
 
0 # Shelkar Amjee 2017-08-15 22:24
དེ་རིང་ནང་ཆེན་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ནང་དགའ་པོས་ངང་འཇུག་པ་ཡིན་
ངས་རང་གི་རིག་གཞུང་དེང་རབས་ལམ་ནས་འདི་ལྟ་བུ་ཉར་ཚགས་ཀྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་བ་ལ་བཀྲིན་ལྷག་པར་དུ་ཆེ་་་
 

You have no rights to post comments

པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved